งานซ่อมบำรุงถนนและรางระบายน้ำ

>
                                   

                                     cevil-004                 cevil-010

-ออกซ่อมถนนบริเวณถนนเลี่ยงเมือง

                                    cevil-005                     cevil-003       

-วันนี้ออกสำรวจก่อนดำเนินการซ่อม

                              cevil-006                   cevil-007       

 -นำฝาท่อที่ชำรุดออกจากบ่อพักและนำฝาใหม่เปลี่ยฝาเดิมบริเวนแยกหน้า ปั๊ม ปตท.ศรีสงครา

                              cevil-002                    cevil-001     

- ออกซ่อมบริเวณทางเชื่อมถนนศรีสงคราม-อากศอำนวย

                           cevil-009                       cevil-008

-ออกเก็บป้ายบอกซอยและถนนที่ชำรุด                

พบเห็นถนนหรือรางระบายน้ำชุรุดกรุณาแจ้ง    กองช่าง 042599682 ต่อ 18