>

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับ ส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคี ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมอำเภอศรีสงคราม และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี 

IMG_6392IMG_6389 

IMG_6400IMG_6405

IMG_6480IMG_6414

IMG_6423IMG_6518

IMG_6371IMG_6418

4338143377

4337843383

S__33374221S__33374213

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6344IMG_6337

IMG_6347IMG_6309

IMG_6320IMG_6330

IMG_6316IMG_6314

IMG_6334IMG_6357

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

IMG

พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราร่วม เป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอศรีสงครามอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6188IMG_6197

IMG_6234IMG_6263

IMG_6190IMG_6186

IMG_6174IMG_6176

ออกรับบริจาคสิ่งของงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม และนายสิทธิชัย  วงค์วันดี กำนันตำบลศรีสงคราม ออกรับบริจาคสิ่งของจากร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ในการสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในนามของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี และร้านค้าที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 มา ณ โอกาสนี้ 

S__2482179S__2474017

S__24740142275

S__24740162273

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_6136IMG_6108

IMG_6120IMG_6122

IMG_6133IMG_6134

ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6052IMG_6025

IMG_6022IMG_6049

IMG_6061IMG_6063

ประชุมประจำเดือนตลาดสด/กิจกรรมปีใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้าตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และร่วมกิจกรรมงานปีใหม่ของชมรมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

4183741727

4175641835

IMG_297941830

เบี้ยยังชีพเดือนมกราคม 2561  

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_5785IMG_5806

IMG_5874IMG_5871

IMG_5852IMG_5896

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_5951IMG_5982

IMG_5965IMG_5969

IMG_5985IMG_6003

IMG_5991IMG_5995

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2561

วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการ สถานศึกษา องค์ภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_5546IMG_5492

IMG_5490IMG_5496

IMG_5489IMG_5509

IMG_5554IMG_5564

IMG_5571IMG_5635

IMG_5652IMG_5695

IMG_5632IMG_5591

IMG_5601IMG_5589

IMG_5660IMG_5588

IMG_5724IMG_5700

กีฬาสีประเพณีโรงเรียนบ้านปากอูน

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี และสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสีประเพณีโรงเรียนบ้านปากอูน มีคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

DSC_0060DSC_0078

IMG_5255IMG_5259

DSC_0091DSC_0092

IMG_5295IMG_5304

ประชุมคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4879IMG_4884

IMG_4861IMG_4864

IMG_4873IMG_4870

IMG_4854IMG_4855

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกขยะ 6 คัน 21-12-60

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

IMG_0055IMG_0056IMG_0057

 12

34

56

78

910

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม วันที่ 9 ธันวาคม 2560

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม วันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

S__1140332151707

5170951708

S__11403314S__11403319

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม

IMG_4533IMG_4534

IMG_4547IMG_4569

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ